BÝVAJTE V NOVOM

Aktuálna dostupnosť domov

VYBERTE SI VÁŠ BUDÚCI DOM

Ponuka rodinných domov

ID BUDOVA PLOCHA
POZEMKU
OBYTNÉ
MIESTNOSTI
ÚŽITKOVÁ
PLOCHA
TERASA GARÁŽ SPOLU CENA S DPH
Štandard
ETAPA STAV TERMÍN
DOKONČENIA
1 Dvojdom A1 446,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 190 820 € II. etapa Voľný Mám záujem
2 Dvojdom A2 311,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 171 245 € II. etapa Voľný Mám záujem
3 Dvojdom B1 378,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € II. etapa Voľný Mám záujem
4 Dvojdom B2 378,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € II. etapa Voľný Mám záujem
5 Dvojdom C1 378,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € II. etapa Voľný Mám záujem
6 Dvojdom C2 378,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € II. etapa Voľný Mám záujem
7 Dvojdom D1 378,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € II. etapa Voľný Mám záujem
8 Dvojdom D2 378,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € II. etapa Voľný Mám záujem
9 Dvojdom E1 378,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € II. etapa Voľný Mám záujem
10 Dvojdom E2 378,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € II. etapa Voľný Mám záujem
11 Dvojdom F1 378,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € II. etapa Voľný Mám záujem
12 Dvojdom F2 614,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € II. etapa Voľný Mám záujem
13 Dvojdom G1 386,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 182 120 € II. etapa Voľný Mám záujem
14 Dvojdom G2 370,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 179 800 € II. etapa Voľný Mám záujem
15 Dvojdom O1 456,0 m2 4 96,9 m2 - - 96,9 m2 192 270 € I. etapa Voľný 12/2020 Mám záujem
16 Dvojdom O2 330,0 m2 4 96,9 m2 - - 96,9 m2 174 000 € I. etapa Voľný 12/2020 Mám záujem
17 Dvojdom H2 379,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 181 105 € I. etapa Voľný 12/2020 Mám záujem
18 Dvojdom H1 377,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 815 € I. etapa Voľný 12/2020 Mám záujem
19 Dvojdom I2 378,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € I. etapa Voľný 12/2020 Mám záujem
20 Dvojdom I1 378,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € I. etapa Voľný 12/2020 Mám záujem
21 Dvojdom J2 378,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € I. etapa Voľný 12/2020 Mám záujem
22 Dvojdom J1 378,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € I. etapa Voľný 12/2020 Mám záujem
23 Dvojdom K2 378,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € I. etapa Voľný 12/2020 Mám záujem
24 Dvojdom K1 378,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € I. etapa Voľný 12/2020 Mám záujem
25 Dvojdom L2 377,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € I. etapa Voľný 12/2020 Mám záujem
26 Dvojdom L1 378,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € I. etapa Voľný 12/2020 Mám záujem
27 Dvojdom M2 378,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € I. etapa Voľný 12/2020 Mám záujem
28 Dvojdom M1 378,0 m2 4 92,5 m2 - - 92,5 m2 180 960 € I. etapa Voľný 12/2020 Mám záujem
29 Dvojdom N2 378,0 m2 4 96,9 m2 - - 96,9 m2 180 960 € I. etapa Voľný 12/2020 Mám záujem
30 Dvojdom N1 563,0 m2 4 96,9 m2 - - 96,9 m2 207 785 € I. etapa Voľný 12/2020 Mám záujem